REGISTRÁCIA  |  PRIHLÁSENIE
DETAIL ČLÁNKU

Kremnické vrchy - Skalka | 18.1.2022 | Karol Kováč | Čítané 4337x | 7 príspevkov v diskusii
Popis bežkárskych tratí v stredisku Skalka pri Kremnici
Pre mnoho ľudí aj napriek značeniu, sú stále dosť neprehľadné (doplnené o gpx súbory)

Pred dvoma rokmi konečne pribudlo značenie tratí v okolí štadióna. Značenie bolo čiastočne zničené vandalmi a potom opravené. Stále sú však miesta kde sa bežkári, ktorí nepoznajú dôkladne trate, ťažšie orientujú.
Rozhodol som sa preto aj vzhľadom na obrovské množstvo ľudí, ktorí prichádzajú do strediska nad Kremnicou urobiť mapky a popísať jednotlivé trasy.
Tak ako v predchádzajúcom článku pod pojmom bežkár, bežkári mám na mysli všetky pohlavia, teda aj slečny a dámy bežkárky, aby som často používaný výraz písal jednoduchšie. Verím, že to nebude prekážať. Ďakujem za pochopenie. Ak niekde spomínam začiatočníkov a menej skúsených bežkárov, je to preto aby som upozornil na nástrahy tratí. Je vecou každého aby správne odhadol svoje schopnosti a zbytočne si neublížil. Ohľaduplne k ostatným by sme sa mali správať všetci, teda aj rýchli pretekári ako aj učiaci sa bežkári.

1. Štadión

Na štadióne je viac stôp ale základný okruh sa jazdí v smere proti hodinových ručičiek tak, ako vídame na atletických dráhach. Dĺžka vonkajšieho okruhu je cca 400-500 metrov, čistá rovina. Plocha štadióna je vhodná pre úplných začiatočníkov, tu prebieha aj základný kurz bežeckého lyžovania.

2. Inline dráha (obr.č.2)

Inline dráha s prepojmi má spolu cca 2 km. Dlhší okruh má dĺžku 1,4 km a malý okruh je dlhý 0,4 km.
Trasa začína od štadióna v smere hodinových ručičiek povedľa pripravovanej nádrže na vodu, ďalej v miernom stúpaní je odbočka vpravo na malý okruh a vľavo za zákrutou je najstrmší a najdlhší kopec inline okruhu. Potom ešte 2 mierne stúpania a ďalej trať pokračuje v klesaní a z ľavotočivej zákrute sa dostaneme už na úsek kde je obojsmerná premávka a netradične ideme po ľavej strane. Na konci inline dráhy sa točíme doprava a dolu pokračujeme znovu netradične po ľavej strane. Napriek tomu, že trať je vyznačená šípkami dosť bežkárov nerešpektuje smer jazdy ale nebýva to problém, pretože sa tu jazdí pomerne pomaly.
Trasa s prevýšením 20 metrov je vhodná pre začiatočníkov, ktorí už zvládajú mierne zjazdy a zákruty.
Stiahnite si gpx trate: http://www.bezkar.sk/trasy/Skalka_Inline_1,4km.zip

3. Inline dráha -Bystrické sedlo (obr. č.3)

Trať je dlhá 2,8 km s prevýšením 35 metrov. Vhodná pre začiatočníkov, ktorí zvládajú mierne zjazdy a zákruty.
Po absolvovaní prvej časti inline dráhy, trať na jej otočke pokračuje ďalej rovno. Opäť podľa značenia by sa malo ísť po ľavej strane miernym klesaním k Bystrickému sedlu. Altánok v Bystrickom sedle obídeme zľava a potom sa vraciame pravotočivou zákrutou späť znova po ľavej strane až na inline dráhu, ktorou potom pokračujeme do cieľa až na štadión.
Stiahnite si gpx trate: http://www.bezkar.sk/trasy/Skalka_BystrickeS_2,8km.zip

Na ďalšie trate, ktoré budem popisovať sa už nastupuje zo štadióna na pravej strane jeho konca.


4. Popod štadión (obr.č.4)

Táto krátka trasa v dĺžke 1,1 km začína na konci štadióna ale hneď sa stáča vpravo, ide vedľa tenisových kurtov, pokračuje vpravo popod Relax a vracia sa pod štadiónom na koniec štadióna a späť k rozhodcovskej veži. Trasa je vhodná pre začiatočníkov, ktorí zvládnu mierny zjazd a zákruty. Prevýšenie trasy je 10 metrov.
Stiahnite si gpx trate: http://www.bezkar.sk/trasy/Skalka_PodStadion_1,1km.zip

5. Dvojka (obr. č.5)

Trasa dlhá 2,2 km už na konci štadióna pokračuje ľavotočivou klesajúcou zákrutou do lesa, pokračuje rovinkou a potom miernym klesaním. Nasleduje pomerne strmý ale krátky kopec, ktorý sa dá obísť vpravo traverzom - označené bodkovanou čiarou. Po krátkom úseku sa trasa opäť spojí a po miernom stúpaní nasleduje odbočka doľava do strmého 10% stúpania pod Bystrické sedlo v dĺžke 100 metrov. Tam sa potom napojí na trať z Bystrického sedla späť na štadión.
Trasa je vhodná už pre trochu zdatnejších bežkárov, ktorí zvládnu zákruty v trochu väčšej rýchlosti a neboja sa strmšieho stúpania.
Menej zdatní bežkári môžu mať trochu problém s prvou zákrutou najmä ak je trať tvrdšia. Trasa má prevýšenie ak pôjdeme prvý krátky strmý kopec celkom 35 metrov.
Stiahnite si gpx trate: http://www.bezkar.sk/trasy/Skalka_Dvojka_2,2km.zip

6. Horná štvorka (H4) (obr.č.6)

Trať pôvodne označovaná ako horná päťka začína a pokračuje ako vyššie popísaná dvojka. Neodbočíme vľavo do strmáku pod Bystrické sedlo ale pokračujeme miernou klesajúcou zákrutou v pravo. Potom trasa pokračuje zvlneným profilom pod najdlhší a najstrmší kopec na trati. Ďalej je prvá odbočka vpravo, tam smeruje trať Dolnej štvorky. Horná pokračuje stúpaním priamo. Tu asi o 20 metrov je ďalšia odbočka doprava.
Je to slučka na Stredný Kiar v dĺžke asi 800 metrov, z ktorej sa vrátime o trochu vyššie na pôvodnú trať. Tu treba odbočiť prudko vpravo a pokračovať v stúpaní hore. Po asi 80 metroch je ďalšia odbočka vpravo na Vrchný Kiar na ktorý sa dostaneme po 300 metroch a znovu sme na pôvodnej trati.
Ak sa rozhodneme odbočiť na obe slučky na Kiare, tak si trasu Hornej štvorky predĺžime o viac ako 1 km. Ak uvedené slučky neabsolvujeme - pokračujeme bodkovaným úsekom na mapke, kde na Vrchnom Kiari sa trate spájajú a trasa pokračuje ďalej miernym klesaním a potom do kopca na Mýtny vrch, najvyšší bod H4. Odtiaľ trať pokračuje zjazdom a po miernom odbočení vľavo sa dostaneme k miernemu stúpaniu, ktoré nás privedie k najťažšej zákrute - Tobogán.
Je to 180 stupňová klesajúca zákruta, ktorá býva často vydratá od pluhujúcich bežkárov. Trať ďalej pokračuje zvlneným profilom a po ostrej zákrute v pravo a následnej vľavo sa dostávame na zjazd točiaci sa doprava ku kopčeku Ťava za ktorým je opäť krátky zjazd a potom mierne stúpanie, po ktorom sa miernym klesaním dostaneme pod Bystrické sedlo a už skôr popísanými trasami sa vrátime na štadión. Záver trasy býva upravovaný tak ako je vidieť z mapky, no variantom je aj úsek vyznačený bodkovanou čiarou.
Horná štvorka má aj s odbočkami na Kiare dĺžku 5,4 km a prevýšenie 100 metrov.
Bez odbočiek na Kiare je to 4,3 km a prevýšenie 90 metrov. Trasa nie je vhodná pre začiatočníkov a menej skúsených bežkárov. Neodporúčam hlavne ak je trať tvrdá a miestami zľadovatená.
Stiahnite si gpx trate cez Kiare: http://www.bezkar.sk/trasy/Skalka_H4cezKiare_5,4km.zip
bez odbočiek cez Kiare: http://www.bezkar.sk/trasy/Skalka_H4_4,4km.zip

7. Dolná štvorka (D4) (obr.č.7)

Trať má na začiatku spoločnú trasu ako úsek Dvojky a Hornej štvorky. Po zdolaní najdlhšieho stúpania je už spomínaná odbočka doprava. Trať mierne klesá a následne sa krátkym miernym stúpaním dostáva na Spodný Kiar, kde sa trať stáča o 180 stupňov vpravo a po krátkom klesaní začína zvlnený profil s prevládajúcimi zjazdmi. Ku koncu trasy prevláda mierne stúpanie až pod štadión keď sa trasa dostáva na koniec štadióna a končí pri veži.
Dolná štvorka má dĺžku 4,3 km a prevýšenie 70 metrov. Nie je vhodná pre začiatočníkov a menej skúsených bežkárov najmä pre náročné zjazdy.
Stiahnite si gpx trate: http://www.bezkar.sk/trasy/Skalka_D4_4,3km.zip

8. Trojka (obr. č.8)

Trať má spoločnú trasu ako Horná štvorka ale v miestach, kde sa odbočuje na Stredný Kiar, tak odbočíme vľavo kde sa napojíme na trasu H4. Pozor, aby sme nešli do protismeru smer Tobogán ale napojíme sa smerom k zjazdu na Ťavu. Vynecháme tak celú vrchnú časť Hornej štvorky.
Nemám jej záznam profilu, pridá do mapky neskôr.
Trať má dĺžku 3,3 km a prevýšenie 58 metrov.
Stiahnite si gpx trate: http://www.bezkar.sk/trasy/Skalka_Trojka_3,3km.zip

9. Skratkou cez Silvestra (neznačená trať, obr. č.9)

Okrem vyznačených tratí môžeme použiť ešte jednu neznačenú trasu, keď po absolvovaní časti Inline dráhy pokračujeme cez Bystrické sedlo smerom rovno do kopca v smere ako sa ide na Hostinec. Asi vo vzdialenosti 100 metrov od Bystrického sedla je v stúpaní odbočka doprava tzv. Silvestrovská, ktorou sa dostaneme pod Tobogán, ktorému sa takto vyhneme. Ďalej už pokračujeme trasou H4 do cieľa.
Táto trasa je vhodná aj pre menej skúsených bežkárov, ktorí si trúfnu na jeden náročnejší zjazd k Ťave.
Trasa má dĺžku 3,8 km s prevýšením 55 metrov
Stiahnite si gpx trate: http://www.bezkar.sk/trasy/Skalka_cezSilvestra_3,8km.zip

Všetky popísané trasy sú značené a jednosmerné okrem úseku od časti Inline dráhy a pokračujúceho úseku do Bystrického sedla. Týmto úsekom sa vraciame späť z Bystrického sedla, Dvojky a Hornej štvorky.
V tomto úseku by sa malo jazdiť po opačnej strane ako obyčajne, teda vľavo. Je to naznačené aj značkami na trati (obr. č.1). Často sa to však nedodržiava, pretože pri príchode z Dvojky či H4 značka prikázaného smeru jazdy chýba. Úsek je však len s malým prevýšením, takže sa tam protiidúci bežkári nemajú problém vzájomne vyhnúť.

Žiaľ aj keď sú na tratiach upozornenia o jazde v protismere (obr. č.1), tak nie všetci toto značenie rešpektujú.
Je potrebné dodržiavať smer bežkovania aby sme predišli nebezpečným situáciám a možnému zraneniu pri strete v zjazdoch či zákrutách.

Verím, že tento článok je užitočný a pomôže mnohým lepšie sa zorientovať na tratiach v okolí štadióna na Skalke.

Diskusia k článku (7 príspevkov)

Karol vďaka za vyčerpávajúci popis tratí v okolí štadióna. Moja úcta koľko si toho zvládol popísať. Ja si z tvojic popisov bohužial veľa asi nezapamätám a skôr mi pomôže rýchly pohľad na mapky okruhov pre aspoň približnú orientáciu. Na skalke som bol síce viackrát, ale nepatrí k mojim obľúbeným miestam kde my som chcel stráviť celú bežkovačku, práve kvôli veľkému počtu bežkárov a donedávna aj slabému značeniu tratí (a chýbajúcemu, odporúčanému smeru pohybu). Snáď to s tým značením bude časom lepšie, vrátane priebežného/opakujúceho sa označenia názvu trate/okruhu po ktorom človek práve bežkuje. Myslím že tak by sa názvy tratí a okruhov najľepšie vryli do pamäte.
pridal rudobb dňa 18.1. 21:51  
rudobb, no chystal som sa k tomu už dlhšie, pretože viem koľko ľudí má s orientáciou na okruhoch problém. Kopec ľudí v protismere, už ma nebaví ich stále upozorňovať. Považujem sa za dosť zdatného, aby som sa dokázal vyhnúť prípadnej kolízii a pre istotu počítam s tým, že sa niekto v protismere objaví. Ja tiež radšej idem na trasy ďalej od štadióna a to hlavne cez víkend. No za týchto snehových podmienok som nútený behávať na okruhoch. Áno značenie je nevýrazné, drobné písmená, chcelo by to jednoduchšie, stačili by výrazné farebné šípky pri každej odbočke, či križovatke. Verím, že sa to podarí vyladiť do budúcnosti.
pridal Karol dňa 18.1. 22:55  
Karol, veľká vďaka za dokonalé spracovanie podkladov a vysvetlenie tratí s popisom, doteraz tu bolo len toto: https://www.bielastopa.sk/bielastopa/trate/, ale som zbadal že sú tu iné popisy tratí hlavne okolo štadióna, aj smery bežkovania nesúhlasia so súčasným značením, ktoré si aktuálne zdokumentoval.Tak ako rudobb písal "Na Skalke som bol síce viackrát, ale nepatrí k mojim obľúbeným miestam kde my som chcel stráviť celú bežkovačku..." tak aj ja sa radšej pohybujem ďalej od štadióna ako aj ty píšeš. Možno by stálo za to vytvoriť novú záložku, kde by si mohli registrovaní nahrať svoje okruhy so stručným popisom, gpx mapou a 1 - 2 fotkami, rozdelené napr. podľa lokalít a odtiaľto si mohli iní bežkári brať typ - na svoje nové aktivity.
pridal tibor35 dňa 20.1. 23:31  
Vie niekto prosim vysvetlit tu "trojznacku"? Fotka c. 1: 1. stop, protismer 2. obojsmerna "prevadzka" 3. prikazany smer Pretoze ked som to nazivo videl (tieto 3 znacky pod sebou), tak veru ani ako vodicovi mi to nedavalo zmysel... Neviem ako to maju potom pochopit bezni rekreacni bezkari.
pridal bezkarBB dňa 18.1. 22:53  
No, keďže viem ako sa tam má jazdiť, tak to vysvetliť viem ale súhlasím, že takto je to neprehľadné. Tá dopravná značka "STOP" platí iba pre pravú stranu na obojsmernej časti Inline dráhy. Pod tým nie je obojsmerná premávka ale šípky smeru jazdy, čiže po pravej strane z pohľadu bežkára sa jazdí oproti a po ľavej strane môžeš pokračovať k čomu ťa nabáda aj značka "Prikázaný smer jazdy" vľavo. No a horné dve tabuľky sú počas behu nečitateľné. Ako píšem vyššie, je potrebné značenie vylepšiť a snáď sa to do budúcej sezóny podarí.
pridal Karol dňa 18.1. 23:05  
Tá 'trojznačka' je nejednoznačná :D Dobrá akurát tak na zmätenie nepriateľa. Ja som si ju na tej foto vôbec nevšimol. A v teréne to (aj vďaka malému písmu / malému rozmeru tabule?) vyzerá na odpočinkové miesto s čajíkom na štúdium zamýšlanej regulácie premávky :)
pridal rudobb dňa 18.1. 23:42  
Ďakujeme za námahu, žiaľ myslím si že sa táto správa nedostane k tým ľuďom ktorí ju potrebujú najviac, možno by to chcelo aj nejakú väčšiu tabuľu niekde pri derveničke. Chcel by som ale poukázať na fakt, že väčšina z týchto trás je dosť široká na to aby sa na nich bežkovalo aj obojsmerne. Na veľkých okruhoch sú trate aj užšie a nikto sa neozýva. Skúste si občas jazdu v „protismere“ a zbadáte, že sú to zrazu úplne iné (nové) trate s viac kombináciami. pozdravujem
pridal GusB dňa 20.1. 14:00