REGISTRÁCIA  |  PRIHLÁSENIE
REGISTRÁCIA
Po zaškrtnutí polička "Súhlasím s pravidlami" súhlasíte s nasledovnými pravidlami servera Bežkár.sk:

Pravidlá používania servera www.bezkar.sk:
Verzia zo dňa 4.10.2009:

 • 1. Server www.bezkar.sk je zameraný na bežecké lyžovanie a slúži pre poskytovanie informácií bežkárom amatérom.
 • 2. Na obsahu stránok sa okrem administrátora servera podieľajú registrovaný používatelia v rozssahu pridelených práv.
 • 3. Povinnosti a práva používateľa sú uvedené v týchto pravidlách. Pokiaľ s nimi používateľ nesúhlasí, nesmie sa na serveri www.bezkar.sk registrovať.
 • 4. Prevádzkovateľ tejto stránky sa zaväzuje neposkytovať údaje uvedené pri registrácii tretej osobe, tieto slúžia len pre potreby vzájomnej komunikácie prevádzkovateľa stránok a používateľa.
 • 5. Na stránkach budú pri príspevkoch štandardne zverejňované nasledovné údaje podľa úrovne práv:
    - Užívateľ - prezývka (nick)
    - Administrátor strediska - meno, priezvisko a email.
    - Prispievateľ (autor článkov a fotografií) - meno a priezvisko.
  Systém umožňuje v niektorých prípadoch voľbu zverejnených údajov.
 • 6. Používateľ sa zaväzuje, že nebude využívať služby servera www.bezkar.sk v rozpore so všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky, s morálkou a dobrými mravmi.
 • 7. Používateľ sa zaväzuje, že na serveri bude zverejňovať len údaje, ktoré zodpovedajú podľa jeho úvahy skutočnosti.
 • 8. Používateľovi je povolené zverejňovať odkazy na stránky, ako sú blogy, články, obrázky, videá či osobné stránky používateľa či iné stránky, ktoré súvisia so zameraním servera.
 • 9. Používateľ sa zaväzuje nezverejňovať osobné údaje tretích osôb, ani šíriť klamlivé, či poplašné správy, ktoré by mohli inému spôsobiť škodu.
 • 10. Používateľ sa zaväzuje, že nebude nijakým spôsobom pozmeňovať, zneužívať, či kopírovať kód stránok, napádať a zneužívať prípadné chyby v kóde a bude konať v dobrom úmysle pri používaní služieb servera www.bezkar.sk.
 • 11. Používateľ berie na vedomie, že za svoje príspevky zverejnené na www.bezkar.sk nemá nárok na autorskú odmenu.
 • 12. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za obsahovú a gramatickú stránku príspevkov ani diskusie, tiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi. Každý používateľ je zodpovedný za obsah svojich príspevkov.
 • 13. Používateľ sa zaväzuje, že bude na server pridávať len materiály a fotografie, na ktoré má autorské práva, alebo ktoré nepodliehajú autorskému zákonu.
 • 14. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmazať, pozmeniť, či nezverejniť akékoľvek príspevky používateľa, pokiaľ tieto porušujú pravidlá servera www.bezkar.sk alebo obsahovo nesúvisia s jeho zameraním.
 • 15. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu používateľa na stránkach servera www.bezkar.sk ak tento porušuje pravidlá servera.
 • 16. Zrušenie registrácie je zo strany používateľa možné len na základe požiadavky administrátorovi stránok prostredníctvom emailu na adresu admin(@)bezkar.sk
 • 17. Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na stránke www.bezkar.sk v časti registrácia.

  Karol Kováč
  administrátor www.bezkar.sk
  admin(@)bezkar.sk
 •    Tu sa zaregistrujte:
  * Prihl. meno - nick:  
  Len písmená a čísla bez diakritiky a medzier!
  * Heslo:
  * Heslo znova:
  ** Meno:
  ** Priezvisko:
  * E-mail:
  Telefón:
  Skype meno:
  * Rok narodenia:
  ** Domáce stredisko:
  Iné stredisko:
  * Mesto /obec:
  km za sezónu:
  Kategória:
  Štýl:
  Diaľkové behy:

  Kód:
  * Opakuj kód:

  * Žiadam o práva:
  *   povinné údaje
  **   povinný údaj pre administrátora strediska a prispievateľa