REGISTRÁCIA  |  PRIHLÁSENIE
WORLDLOPPET - EUROLOPPET - SKITOUR
Ostatné bežkárske preteky a súťaže
Worldloppet.com Euroloppet.com SkiTour.cz
Euroloppet | 31.8.2020 | Karol Kováč | Čítané 544x | 0 príspevkov v diskusii
GSIESERTAL LAUF 2021-Organizátori: „Na 99,9 % sa preteky uskutočnia"
Tlačová správa organizátorov z 31. augusta 2020

GSIESERTAL LAUF, KTORÝ SA MÁ USKUTOČNIŤ VO FEBRUÁRI - ORGANIZÁTORI: „Na 99,9 % SA PRETEKY USKUTOČNIA"

1. septembra sa začnú prijímať registrácie na 38. ročník Gsiesertal Lauf, ktorý je naplánovaný na 20. a 21. februára.

V prípade problémov v dôsledku pandémie COVID-19 vám budú registračné poplatky vrátené v plnej výške alebo budú presunuté na rok 2022.

Trasy budú ako zvyčajne otvorené začiatkom decembra. Podchod do Taistenu je takmer pripravený a urobia sa zlepšenia v oblasti štartu a cieľa


"Pesimista sa sťažuje na vietor; optimista očakáva, že sa to zmení; realista pripravuje plachty “.
Zdá sa, že anglický teológ a matematik William George Ward inšpiroval Waltera Felderera a organizačný výbor Gsiesertal Lauf.
„Na 99,9% je istota, že sa závod v roku 2021 uskutoční,“ uviedol Felderer.

1. septembra sa otvorí registrácia pre 38. ročník Gsiesertal Lauf naplánovaný na 20. a 21. februára 2021.
V tomto období je organizačný výbor pod tlakom - dokončujú sa organizačné opatrenia a nadväzujú sa nové partnerstvá.
„Verejné orgány a všetci naši partneri s nami budú pokračovať v spolupráci. Vzhľadom na ťažké obdobie sme očakávali ukončenie niektorých partnerstiev. Namiesto toho sa všetko potvrdilo a dokonca prichádzajú noví partneri. Vďaka živému prenosu na tému RAI Sport sa naše podujatie a spolu s ním aj naši partneri zviditeľnili,“ uviedol Walter Felderer.

Organizačný výbor z Južného Tirolska sa vždy ukázal ako veľmi efektívny a kompetentný.
Gsiesetal Lauf nebol od svojho vzniku v roku 1984 nikdy zrušený, a to ani v prípade nedostatku prírodného snehu. Organizátori sú pripravení dodržiavať všetky predpisy COVID-19. Majú silnú vôľu preteky zorganizovať a sú presvedčení, že „na 99,9% sa podujatie uskutoční“.
Registráciu je možné vykonať na preteky 30 a 42 km CT naplánované na sobotu 20. februára a pre účastníkov vo voľnej technike v nedeľu 21. februára. Ak sa účastníci prihlásia na oba dni, získajú zľavu z registračného poplatku.

Organizátori informujú, že do 31. decembra sa rozhodnú, či podujatie potvrdia, v závislosti od toho, ako sa bude vyvíjať pandémia COVID-19. Ak by malo byť podujatie zrušené (... spomínaná 0,1% šanca), ktokoľvek, kto sa na podujatie zaregistroval sa môže rozhodnúť, že dostane 100% refundáciu alebo si presunie registračný poplatok na rok 2022.
V Gsiesertale sa vykonávajú práce na zlepšení podmienok podujatia. Podchod do Taistenu umožní vyhnúť sa prechodu cez cestu a bude pripravený do jesene. Vylepšenia sa urobia v oblasti štartu a pravdepodobne aj v oblasti cieľa.
Gsiesertal Lauf, ktorý sa v roku 2021 uskutoční po 38. raz, je rok čo rok čoraz úspešnejší vďaka obrovskej pomoci, ktorú ponúka 450 dobrovoľníkov. Výdatný obed, ktorý pripravili šéfkuchári Gsiesertaler, sa osvedčil - bolo by svätokrádežné nazvať to cestovinová párty. Gsiesertal Kids Run bol tiež potvrdený. Tieto preteky sú súčasťou okruhu v Južnom Tirolsku a pretekov „Coppa Italia giovani Rode“.
Turistické združenie Gsiesertal - Welsberg - Taisten sa ako obvykle intenzívne usiluje pripraviť trasy, ktoré môžu využívať aj turisti. Každý vždy dúfa, že bude snežiť, ale prvých 15 km trás bude pripravených v deň svätého Ambroža, potom ďalších 10 km trás do 5. - 6. januára. Trate s dĺžkou 42 km bude pripravený do konca januára. Projekt v hodnote približne 100 tisíc eur, trasy využívajú najmä Taliani (65%), ale aj cudzinci (35%).
Teraz sa začínajú preteky o štartovné čísla, vo februári len o víťazstvo!

Viac informácií: http://www.valcasies.com

Press release 31st August 2020

GSIESERTAL LAUF TO TAKE PLACE IN FEBRUARY
ORGANISERS: “99.9 PERCENT SURE THE RACE WILL TAKE PLACE”

On 1st September registration will open for the 38th Gsiesertal Lauf scheduled for 20th and 21st February
In case of problems due to the COVID-19 pandemic, registration fees will be either refunded in full or kept for 2022
As usual, the trails will open in early December
The underpass to Taisten is almost ready and improvements will be made to the start and finish areas


“The pessimist complains about the wind; the optimist expects it to change; the realist adjusts the sails”. The English theologian and mathematician William George Ward seems to have inspired Walter Felderer and the organising committee of the Gsiesertal Lauf. “99.9 per cent sure the race will take place in 2021,” stated Felderer. On 1st September registration will open for the 38th Gsiesertal Lauf scheduled for 20th and 21st February 2021.
In this period the organising committee is under pressure – organisational arrangements are being completed and new partnerships are being established.
“The public authorities and all our partners will continue the collaboration with us. Given the difficult period, we expected some partnerships to end, instead everything has been confirmed and even new partners are coming. Thanks to the live coverage on RAI Sport, our event, and with it our partners, gained high visibility,” stated Walter Felderer.
The organising committee from South Tyrol has always proved to be very efficient and competent. Since its start in 1984, the Gsiesetal Lauf has never been cancelled, not even when there was little snow. The organisers are ready to comply with all the COVID-19 regulations. Everyone has a strong will to do the race, that’s why everyone is “99.9 per cent sure the race will take place”.
The registration can be submitted for the races of 30 and 42 km CT scheduled for Saturday, February 20 and for those in free technique on Sunday, February 21. If participants register for both days, they receive a discount on the registration fee.
The organisers inform that by 31st December they will decide whether to confirm the event depending on how things will pan out with the COVID-19 pandemic. If the event should be cancelled (…the famous 0.1% chance), anyone who has registered for the event can decide either to receive a 100% refund or keep the registration fee for 2022.
In Gsiesertal works are being carried out in order to improve everything in view of the event. The underpass to Taisten will make it possible to avoid crossing the road and will be ready by autumn. Improvements will be made to the start area and probably to the finish area as well.
Year after year, the Gsiesertal Lauf, which will take place for the 38th time in 2021, is getting more and more successful thanks to the enormous help offered by 450 volunteers. The hearty lunch prepared by the Gsiesertaler chefs has been confirmed – it would be sacrilege to call it pasta party. The Gsiesertal Kids Run has been confirmed as well. This race is part of the South Tyrol Cup circuit and of ‘Coppa Italia giovani Rode’.
As usual, the Tourist Association Gsiesertal - Welsberg – Taisten is strongly committed to preparing the trails, which can be used by tourists as well. Everyone always hopes that it will snow, but the first 15 km of trails will be ready by Saint Ambrose’s Day, followed by other 10 km of trails by 5-6 January. The course of 42 km will be completed by the end of January: a project of about 100 thousand euros, with the course used mainly by Italians (65%), but also by foreigners (35%).
Now starts the race for the bibs, in February the one for the victory!

More info: http://www.valcasies.com


     
SKITOUR | 28.8.2020 | Lucie Klímová | Čítané 488x | 0 príspevkov v diskusii
Začni zimu plánovat naplno, odstartovali jsme registrace ČEZ SkiTour 2021
Registrace na jednotlivé závody spuštěny

Léto sice ještě neřeklo sbohem, ale už teď si můžeš vybrat svůj závod v rámci 14. ročníku ČEZ SkiTour. Registrace na největší český seriál v běhu na lyžích jsou odstartovány, projeď si, jaké závody tě čekají.

Čeká tě celkem 7 závodů, z čehož jeden budou hostit v rámci mezinárodní spolupráce polské Jakuszyce. Zimní sezónu odstartujeme v Bedřichově stále populárnějším nočním dobrodružstvím zvaným Bedřichovský Night Light Marathon (8. – 9. ledna 2021). Můžeš tak obhlédnout místo, odkud bude o měsíc později startovat 54. ročník legendární ČEZ Jizerské 50, a to netradičně v noční atmosféře s hvězdami a měsícem nad hlavou. Na cestu ti bude navíc svítit čelovka.

Z Jizerských hor se přesuneme na Šumavu, kde o týden později proběhne Zadovská 30 (16. – 17. ledna 2021). Ta ti nabídne trasu uprostřed místního národního parku. V závěru ledna (29. – 30. ledna 2021) zamíříme společně na Valašsko, do podhůří Beskyd, kde v malebné vísce Velké Karlovice startuje Karlovská 50. Ne nadarmo se závodu přezdívá „Valašská Marcialonga“, díky podobě s italským dálkovým během malebným údolím s vesničkami.
Také únor přinese 3 závodní víkendy. Poslední generálku před Jizerskou 50 můžeš absolvovat na Orlickém maratonu, konkrétně v Deštném v Orlických horách (6. – 7. února 2021). Pak už následuje legenda běžkařských závodů, ČEZ Jizerská 50 (12. – 14. února 2021). Únor na lyžích uzavře Jesenický lyžařský maraton dobře známý pod zkratkou JeLyMan (27. – 28. 2. 2021), který je posledním závodem seriálu na českém území. Těšit se můžeš na úchvatné okolí horské chaty Paprsek.

Poslední honba za dobrým časem ve stopě SkiTour se uskuteční u našich polských sousedů, a to jen pár kilometrů od slavných skokanských můstků v Harrachově. Závěrečné body do celkového pořadí ČEZ SkiTour můžeš nasbírat v polské Jakuszyce na úpatí polských Jizerek, které hostí partnerský závod SkiTour – Bieg Piastow (5. – 7. 3. 2021).
V rámci jednotlivých závodů máš možnost vybírat z tratí různé délky i obtížnosti. Nezapomínáme ani na ty nejmenší, ze kterých pomalu rostou běžkařské hvězdy. Vezmi celou rodinu a vyber si z tras od Mini SkiTour až po ty nejnáročnější.

Lyže ještě mazat nemusíš, ale registruj se už nyní a získej tak výhodnější cenu startovného i jisté místo na startovní listině. Proběhni se jedinečnou atmosférou a scenériemi českých, a trochu i polských, hor! Registruj se ZDE a začni plánovat zimu naplno!

Termíny 14. ročníku ČEZ SkiTour:

•Bedřichovský Night Light Marathon 8. - 9. 1. 2021
•Zadovská 30 16. - 17. 1. 2021
•Karlovská 50 29. - 30. 1. 2021
•Orlický maraton 6. - 7. 2. 2021
•ČEZ Jizerská 50 12. - 14. 2. 2021
•JeLyMan 27. - 28. 2. 2021
•Bieg Piastow 5. - 7. 3. 2021*
*Závod Bieg Piastow je partnerským závodem ČEZ SkiTour a řídí se pravidly Biegu Piastow, pro bližší informace k závodu navštivte oficiální stránky pořadatele (bieg-piastow.pl).


     
Kremnické vrchy - Skalka | 11.3.2020 | Jaroslav Murgaš | Čítané 979x | 0 príspevkov v diskusii
Poďakovanie za príspevky
Kordícky hrebenák

Ahojte!
Ako predseda OZKH sa chcem poďakovať všetkým prispievateľom na bežecké trate na Kordíkach. Vďaka Vaším príspevkom skvalitňujeme a staviame na vyššiu, bezpečnejšiu úroveň bežkovanie bez priamej finančnej podpory mesta B.Bystrice. Treba spomenúť aj ZAaRES, ktoré z financií mesta B. Bystrica financuje veľký profesionálnejší ratrak Pisten Bully 100 a prvý krát aj mulčovanie KZ. Kordíky staviam čo sa týka podpory zatiaľ do skupiny "C" hoc sa tu bežkuje +- najskôr a najdlhšie! Verím, že pre Vás ešte nejakú dobu tu budeme, hoc sme už unavený...
Prikladám zoznam prispievateľov a tlačivo na 2%.
Ďakujeme.

Zoznam prispievateľov na účet OZKH: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dqBF_kAdaU418LTVpabGGlqb8LGH1tk68BLmpM8t33U/edit?usp=sharing

2% Zoznam prispievateľov za rok 2018: https://drive.google.com/open?id=1MxLgy68IV4_kJj73bHEqrTg55t-9gqGi

2% Zoznam prispievateľov za rok 2017: https://drive.google.com/open?id=1N7-kRaR1Mjp5vG3Ek8CxpU214ysmYAZM

2% Zoznam prispievateľov za rok 2016: https://drive.google.com/open?id=1Mop1sMK0KnFpcgZiVy9aomvtim2QRyuK

Tlačivo na poukázanie 2% z dani:

https://drive.google.com/file/d/1izyVL2O1Py1nqlxYVBJqqdWLydoQKm4p/view?usp=sharing <br><br> <br><br> <br><br> <br><br> <br><br>

     
Bežecké preteky | 26.2.2020 | Tomáš Willwéber | Čítané 887x | 0 príspevkov v diskusii
2. ročník verejných pretekov v bežeckom lyžovaní - Renault Rezká Bežka
Rodinný bežkársky event

Podujatie sa uskutoční dňa 07.03.2020 v areáli bežeckého lyžovania na Štrbskom Plese. V spolupráci s našimi partnermi sme pripravili bohatý a zaujímavý celodenný športový program.

Dospelí budú pretekať voľnou technikou s hromadným štartom na vzdialenosť 5 km alebo v štafetách na 2 x 2,5 km. Pre deti je pripravený 700 m a 1400 m okruh. Podvečerným vyvrcholením podujatia bude v žiare reflektorov šprintérska stíhačka na 1 km okruhu. Pre deti sú pripravené celodenné športové aktivity.

Pre pretekárov bude pripravený priestor na prezlečenie, úschovňa osobných vecí, bohaté občerstvenie v cieli a hlavne medaila!!! V priestore podujatia môžete využiť aj servis a požičovňu lyží.

Bližšie informácie o podujatí nájdete na www.rezkabezka.sk

     
Euroloppet | 18.2.2020 | Pavol Schlank | Čítané 1084x | 0 príspevkov v diskusii
Reportáž z 37. ročníka Gsiesertal Lauf
Taliansko-Južné Tirolsko

V piatok, dňa 14.2.2020, sme ráno o piatej vyrazili z Banskej Bystrice smer Anterselva, kde sa konajú MS v biatlone. Nádherné slnečné počasie znásobilo divácky zážitok a bolo úžasné sledovať prereky na zaplnenej tribúne. Bolo nám ľúto, že Paulíne Fialkovej pri druhej streľbe fúkal vietor, zato jej sestra Ivona dosiahla životný úspech.

Potom sme sa presunuli do hotela Grand Misurina****, kde sme si dobre oddýchli. Na druhý deň sme užili lyžovačku v stredisku Cortina d' Ampezzo a bol to fantastický zážitok.

V nedeľu sme po raňajkách vyrazili na Gsiesertallauf. Štart bol 10:30 a čakala na nás perfektne upravená 30 km trať. Kto mal chuť, mohol absolvovať aj 42 km. Popri trati vládla skvelá atmosféra, ľudia povzbudzovali pretekárov a príjemné pocity zotrvajú u každého ešte dlho.
My sme si mohli užiť tento pretek vďaka pánu Karolovi Kováčovi, ktorému chceme aj touto cestou poďakovať a potešili sme sa, keď sme sa stretli. Radi sa sem o rok vrátime a určite aj iní Slováci, ktorí tu pretekali.

Bežeckému lyžovaniu zdar
Pavol a Peter Schlankovci


     
Euroloppet | 13.2.2020 | Zuzana Valovicova | Čítané 939x | 0 príspevkov v diskusii
Charity Ski Run 2020
Beh pre srdiečka detských kardiologických pacientov

Beh na lyžiach sa uskutoční na pozadí 15. Európskych firemných zimných športových hier, ktoré budú na Štrbskom Plese. Jednou z ich disciplín je Charity Ski Run, ktorý sme otvorili aj verejnosti.

S generálnym partnerom hier NAD-RESS Senica odvedieme za každého bežca 2€ a ešte niečo pridáme, pre Detské kardiocentrum v Bratislave, ktoré má celoslovenskú pôsobnosť.
V cieli na Vás čaká drevená dobehová medaila s motívom Tatier v srdci, apres ski party pod svahom Interski a atraktívna tombola. Vítaní sú ja začiatočníci, ktorých odmení dobrý pocit, že zvládli športovú výzvu a podporili dobrú vec. Podujatie je určené len pre dospelých bežcov.


PROPOZÍCIE BEHU
Miesto a termín: Areál bežeckého lyžovania Štrbské Pleso, 21.3.2020
Štart behu: 13:00
Vyzdvihnutie štartovacích čísel: 10:30 - 12:15
Dĺžka trate: 5km muži/ 3km ženy
Voľný štýl, po vyznačenej trati v bežeckom areáli
Hodnotiace kritérium: čas

Kategórie:
muži / ženy
od 18 rokov do 30 rokov (narodení v roku 1991 a neskôr)
30 + (narodení v r. 1990 – 1981)
40 + (narodení v r. 1980 – 1971)
50 + (narodení v r. 1970 – 1961)
60 + (narodení 1960 a skôr)

Časový harmonogram
10:30 - 12:15 registrácia zaregistrovaných účastníkov
13:00 štart behu
14:00 tombola
14:30 vyhlásenie výsledkov a dekorovanie víťazov
15:00 - 17:30 Apres Ski Party (horúce nápoje a TatraTea pre bežcov) pod svahom InterSki
(organizátor si vyhradzuje právo na úpravu časového harmonogramu v závislosti od reálneho počtu účastníkov)

Účastnícky limit: 100 bežkárov

Účastnícky poplatok: 10€

Účastnícky poplatok na mieste: 15EUR (registrácia na mieste je limitovaná)

Prihlasovanie: online do 18.3.2020 prostredníctvom www.inviton.sk - https://www.inviton.eu/e-10372/charity-ski-run-2020

Propozície - https://sites.google.com/view/charity-ski-run/domov

Link na podujatie - https://www.facebook.com/events/666896114054838/

Organizátor: Elcop PLUS, s.r.o., Špaldová 16, 82106 Bratislava, Slovensko

Kontakt: zuzana@elcop.sk

     
Bežecké preteky | 21.1.2020 | Matus Jancik | Čítané 510x | 0 príspevkov v diskusii
Lukáš Olejár a Mária Danielová sa zapíšu na putovné Štrbské bežky
Svetového deň snehu na Štrbskom Plese oslávili aj speváci zo skupiny No Name

Kvalitne pripravené trate, výborné zázemie športového areálu na Štrbskom Plese aj bohatý program prilákal na lyžovačku 307 súťaženia chtivých bežcov na lyžiach. V nedeľu 19. januára 2020 sa uskutočnil už siedmy ročník podujatia Štrbské bežky. Podujatie je pod záštitou Igora a Ivana Timkovcov z hudobnej skupiny No Name, ktorí sa opäť postavili na štart 5 kilometrovej trate. Pretekalo sa na približne 1900 metrovom okruhu voľnou technikou s hromadným štartom a tri okruhy najrýchlejšie odbehol Lukáš Olejár z ŠK Ski Ružomberok s časom 14:06,98 min. O 13 sekúnd zaostal Jakub Šiarnik z KBL Jasná Liptovský Mikuláš a tretie miesto s časom 14:29,96 min. obsadil Maxim Mejtský z ŠKP KBL Martin. V ženskej kategórii bola najlepšie pripravená Mária Danielová zo Štrby s časom 15:51,95 min., ktorá je v Sport Rysy klube spolu s druhou Paulínou Chudíkovou, ktorá na Máriu stratila 1:04 min. Tretia dobehla domáca pretekárka Margaréta Sokolová s časom 17:11,14 min. reprezentujúca klub KBL Jasná Liptovský Mikuláš. Na putovné štrbské bežky sa tento rok zapíšu Mária Danielová a Lukáš Olejár. Pretekalo sa aj na kratšej trati, na jednom takmer dvoj kilometrovom okruhu s hromadným štartom a ten najrýchlejšie absolvoval Adrián Barbierik z BM Liptov Team (4:57,03 min.) a česká pretekárka Lucie Plevová z klubu Biatlon Ostrava (6:05,13 min.).

Hromadným štartom predchádzal už tradičný 700 metrový SnowKidz kros šprint, na ktorom pretekári museli zvládnuť 9 prekážok a prekľučkovať pomedzi odstavenú pásovú techniku. Slalom, podliezanie, rôzne otočky a odšľapy najrýchlejšie absolvovali Lukáš Olejár s časom 2:14,80 min. a Mária Danielová s časom 2:29,07 min. Túto atraktívnu disciplínu si vyskúšalo 108 bežcov. Štrbské bežky sú podujatím, ktoré majú v obľube celé rodiny a tí najmenší lyžiari si mohli bezplatne vyskúšať papučkové bežky. Aj deti do 10 rokov si mohli vyskúšať, aké je to stáť na štartovej čiare a za absolvovanie 300 metrovej trate s prekážkami si odniesli jednu zo svojich prvých medailí. Unikátnu účastnícku medailu v cieli získali všetci bežci.

Aj tento ročník prebiehal počas oslavy Svetového dňa snehu “World Snow Day”, ktorý zároveň prebiehal v 45 krajinách celkovo na 363 podujatiach s podporou medzinárodnej lyžiarskej asociácie FIS. Štrbské bežky organizoval Športový klub Štrba, Obec Štrba a Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry. Na príprave podujatia sa podieľali 45 dobrovoľní rozhodcovia zo Štrby, ktorí v decembri zorganizovali aj 47. ročník Tatranského pohára v behu na lyžiach a v marci pripravujú Majstrovstvá Slovenskej Republiky v behu na lyžiach. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR a je súčasťou celoročného kalendára športových podujatí Tatry v pohybe.

Výsledky, účastnícke listy a cieľové video
https://pretekaj.sk/sk/podujatia/strbske-bezky-2020

Článok s fotografiami a videami
https://www.skstrba.sk/novinky/strbske-bezky-2020/

     
Euroloppet | 16.1.2020 | Karol Kováč | Čítané 1161x | 0 príspevkov v diskusii
47. ročník Bielej stopy preložený pre nepriaznivé snehové podmienky na marec
Biela stopa race is postponed to march 7. – 8. 2020

Organizačný výbor BS dnes uverejnil na sociálnej sieti nasledovný oznam:

Vzhľadom na dlhodobú predpoveď počasia, bez sneženia a súčasná – malá hrúbka snehovej pokrývky na bežeckých tratiach, organizačný výbor pretekov musel v záujme zdravia pretekárov prijať rozhodnutie o preložení pretekov z 25. – 26.1 na 7. – 8. 3. 2020.

Termín bol určený s ohľadom na aktuálny kalendár pretekov Euroloppetu, kedy je jediný voľný víkend pre konanie pretekov na Skalke.

Prihlásení pretekári ostávajú v štartovnej listine, neprihlásení pretekári majú teraz príležitosť registrovať sa do 7. marca 2020.

O priebehu príprav pretekov a stave tratí na Skalke Vás budeme priebežne informovať na stránke BS, sociálnych sieťach.

Text v angličtine:

Warning !

Biela stopa race is postponed to march 7. – 8. 2020.

Due to the long-term weather forecast, without snowfall and the with current snow condition (low thikness) on the cross-country trails, the organizing committee of the race had to take the decision to relocate the race from 25 – 26 January to 7. – 8. March 2020.

This date was set with regard to the current Euroloppet competition calendar, when it is the only free weekend for Skalke events.

Registered competitors remain on the start list, unsigned competitors now have the opportunity to register by March 7, 2020.

We will keep you informed about the course of the race preparation and snow situation on cross-country trails at website and FB.

Stay tuned for future information.

     
Bežecké preteky | 8.1.2020 | Jozef Mecele | Čítané 1001x | 1 príspevok v diskusii
Na Skalke pri Kremnici sa uskutočnia Majstrovstvá Slovenska a Slovenský pohár v behu na lyžiach
Podujatie zorganizuje Mestský klub lyžiarov Kremnica - pobežia všetky kategórie

Mestský klub lyžiarov (MKL) Kremnica usporiada na Skalke v sobotu a v nedeľu, 11. - 12. jan. 2020
MAJSTROVSTVÁ SR v behu na lyžiach – I. časť ACEROLA GRAND PRIX, preteky SLOVENSKÉHO POHÁRA v behu na lyžiach v kategóriách žiactva, dorastu, juniorov, dospelých a veteránov

Porgram:
Sobota, 11. jan.
10:00 - šprint klasicky mladšieho a staršieho žiactva
12:30 - šprint klasicky mladšieho, staršieho dorastu, juniorských kategórií a dospelých
Nedeľa, 12. jan.
10:00 - vytrvalostné preteky mladšieho, staršieho žiactva klasicky s intervalovým štartom, mladšieho, staršieho dorastu, juniorských kategórií, dospelých voľne s intervalovým štartom, veteránskych kategórií voľne s hromadným štartom

Propozície podujatia:
http://www.slovak-ski.sk/files/zavody/827/propozice_v.pdf

     
Vysoké Tatry - Štrbské Pleso | 26.12.2019 | Matus Jancik | Čítané 845x | 1 príspevok v diskusii
Medzi sviatkami sa uskutoční 47. ročník Tatranského pohára v behu na lyžiach
Informácie o programe a obmedzeniach na Štrbskom Plese

Štrbské Pleso má históriu bohatú na vrcholné podujatia v zimných športoch. Prvé majstrovstvá Československa v lyžovaní sa tu konali už v roku 1920. Na rovnakom mieste sa v rokoch 1935 a 1970 uskutočnili aj Majstrovstvá sveta a len nedávno, v roku 2015 aj Svetová zimná Univerziáda. Svoj kontakt so svetovou lyžiarskou špičkou udržiava Štrbské Pleso doteraz vďaka Tatranskému poháru v behu na lyžiach, ktoré sú každoročne v medzinárodnom kalendári FIS Slavic Cup.

Tohtoročné teplé decembrové počasie sa odzrkadlilo aj v kalendári medzinárodných pretekov. Tatranský pohár bol plánovaný v prvom decembrovom týždni, no už v decembri sa organizátori rozhodli presunúť preteky na náhradný termín 28.-29. decembra 2019. Nepriaznivé počasie neumožnilo zorganizovať ani druhé kolo Slavic Cupu, ktoré bolo plánované 14.-15. decembra v Zakopanom. Aktuálne na Štrbskom Plese opäť klesla teplota pod bod mrazu a mierne sneží a vďaka umelému zasnežovaniu sa pracovníkom Športového areálu podarilo pripraviť a udržať zjazdný približne 1200 metrový okruh, na ktorom denne trénuje množstvo športovcov prevažne zo Slovenska, Čiech a Poľska. Práce na tratiach pokračovali aj počas vianočných sviatkov a organizátori zo Športového klubu robia maximum, aby sa preteky uskutočnili v plánovanom programe.

V dvoj dňovom súťažnom harmonograme 47. ročníka Tatranského pohára sa opäť predstavia pretekári z okolitých európskych krajín. Obdobie okolo Nového roka patrí v svetovom pohári sérii pretekov Tour de Ski, na ktorých sa zúčastňuje iba absolútne bežecká špička a ostatní športovci venujú toto obdobie vrcholovej príprave práve v strediskách ako je na Štrbskom Plese. V sobotu 28. decembra sa o 9:30 hodine uskutoční kvalifikácia na šprinty voľnou technikou. Finálové rozbehy budú prebiehať od 11 hodiny. V nedeľu 29. decembra odštartujú ženy na 5 km a muži na 10 km preteky klasickou technikou s intervalovým štartom a súčasťou pretekov bude aj prvé kolo Slovenského pohára v behu na lyžiach dorastu a dospelých. Preteky sú určené pre pretekárov, ktorí majú licenciu FIS.

Preteky si vyžiadajú niekoľko obmedzení pre športujúcu verejnosť. Trate pre beh na lyžiach v Športovom areáli na Štrbskom Plese budú uzatvorené v piatok 27. decembra po 13:00 hodine z dôvodu oficiálneho tréningu a prípravných prác. V sobotu 28.12. budú trate uzatvorené od rána do 14:00 a v nedeľu 29.12. do 13:00 hod. Po uvedenom čase môžu návštevníci využiť trate až do 18:00. Trate na Štrbskom Plese sú denne upravované a od 16:00 do 18:00 je osvetlený šprintérsky okruh. Profil aktuálne upravenej trate je určený skôr skúsenejším bežcom na lyžiach. Organizátori prosia o rešpektovanie pokynov organizátorov a všetkých fanúšikov bežeckého lyžovania pozývajú povzbudzovať aj slovenských reprezentantov.

Na podujatie sa pripravuje aj tím Národného lyžiarskeho centra, ktorý sa práve vrátil z pretekov OPA cup v rakúskom St. Ulrich am Pillersee. Štartovať budú aj juniorskí bežci, pripravujúci sa na Majstrovstvá sveta juniorov v klasickom lyžovaní, ktoré sa konajú v marci v nemeckom Oberwiesenthal a na Tatranskom pohári si zasúťaží aj štvorica už známych účastníkov Zimnej olympiády mládeže v Lausanne. Do Švajčiarska v januári cestujú dve dievčatá a dvaja chlapci: Kristína Sivoková, Timea Mazúrová, Denis Tilesch a Matúš Oravec. Seniorski reprezentanti Ján Koristek a Alena Prochádzková sa Tatranského pohára z dôvodu účasti na Tour de Ski nezúčastnia.

Už 7 rokov sa organizátori zo Športového klubu Štrba snažia ponúknuť lyžiarskej verejnosti preteky, na ktorých sa môžu zúčastniť všetci fanúšikovia bežeckého lyžovania bez ohľadu na ich vek a schopnosti. V nedeľu 19. januára 2020 sa na Štrbskom Plese uskutočnia verejné preteky v behu na lyžiach Štrbské bežky, ktoré sú pod záštitou hudobnej skupiny No Name a na trati si z kapely prídu zapretekať aj bratia Ivan a Igor Timkovci. Zároveň v tento deň medzinárodná lyžiarska asociácia FIS organizuje oslavu Svetového dňa snehu World Snow Day, do ktorého sa zapojí okolo 500 podujatí vrátane Štrbských bežiek a oslavy budú prebiehať v 45 krajinách. Pre všetkých bežkárov bude pripravený dvoj a päť kilometrový okruh. Pretekať sa bude voľnou technikou s hromadným štartom a na trati bude pripravená aj klasická stopa. Mená najrýchlejších pretekárov budú zapísané na putovné Štrbské bežky. Pre žiakov bude pripravená 700 metrová prekážková trať SnowKidz kros šprint s intervalovým štartom. Domáci klub na Štrbskom Plese organizuje aj marcové Majstrovstvá Slovenskej republiky v behu na lyžiach. Bližšie informácie sú zverejnené na www.skstrba.sk.
     

strana 1 2 3 4 5